Externalització/ outsourcing

Externalització /
outsourcing

Els principals serveis d’externalització que oferim són:


  • Auditoria interna dels sistemes de gestió
  • Auditories de proveïdors
  • Gestió del departament de qualitat, medi ambient, seguretat i salut (Ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.)
  • Tràmits ambientals (Declaració de residus, Declaració d’envasos, Estudi de minimització de residus especials, etc.)

L’objectiu d’aquest servei d’externalització és reduir el temps dedicat per part del personal de l’empresa a la realització d’aquestes activitats així com garantir el compliment dels processos de treball d’acord amb els requisits establerts, ja que el personal que realitza el servei és un consultor especialitzat en la norma implantada i amb elevada experiència en sistemes gestió.

Els principals avantatges d’aquest servei d'externalització, són els detallats a continuació:  • L’empresa no necessita contractar personal per a gestionar el seu Sistema de Gestió.
  • L'esforç i la dedicació en la gestió del sistema es redueix de forma important pel fet de tenir a disposició un consultor especialista que defensarà el Sistema de Gestió durant les auditories realitzades per part de les entitats de certificació.
  • El responsable del sistema de gestió de l’empresa redueix considerablement la dedicació en la gestió del sistema, i li permet disposar de temps per altres activitats productives.
  • El consultor d’acord amb l’empresa implementarà les millores detectades en el dia a dia de l’empresa.
  • El Sistema de Gestió implantat estarà permanentment actualitzat
  • Els costos de gestió del Sistema de Gestió es redueixen.