PROFESSIONALS MULTIDISCIPLINARIS

ALMGESTIÓ SOLUCIONS EMPRESARIALS

És una empresa nascuda l’any 2013 dedicada inicialment a la implantació i optimització de sistemes de gestió. Des d’aquest moment s’han anat incorporant nous serveis a la nostra cartera, la qual ha augmentat de forma significativa tant en la tipologia dels serveis com en els sectors d’activitat.

ALMGESTIÓ està formada per professionals amb llarga experiència en l’àmbit tècnic i jurídic multisectorial, la qual cosa ens permet donar un servei amb una visió global dels dos àmbits.

Per altra banda, disposem d’una estreta relació amb diferents empreses col·laboradores, que ens ajuden a poder donar resposta a diferents necessitats específiques i concretes generades pels projectes portats a terme.