Assessoria legal

Assessoria
legal

ALMGESTIÓ disposa d’un servei d’assessorament jurídic empresarial especialitzat en els àmbits:


 • Medi ambient
 • Seguretat industrial
 • Seguretat i salut en el treball
 • Producte
 • LOPD
 • Compliance penal

Aquest servei és portat a terme per juristes especialitzats i el seu funcionament principal segueix les etapes següents:


 • Diagnosi inicial
 • Elaboració del recull de normatives i requisits legals aplicables
 • Assessorament continu de compliment permetent al client consultar
  (sense límit de consultes) qualsevol aspecte relacionat amb la normativa aplicable del servei contractat.
 • Actualització contínua de la legislació publicada i recull de requisits a complir.
 • Auditoria jurídica anual

Aquest servei té com a finalitat ajudar a l’empresa a complir amb la legislació aplicable, reduir el màxim el temps dedicat al compliment i, si és el cas, complir amb les exigències en aquest àmbit de les normes de gestió (Ex. UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 45001, UNE-EN ISO 50001, etc.)